úterý 2. července 2013

Němci rozšiřují svůj vliv

1. července 2013 přistoupilo Chorvatsko k Evropské unii.

Chorvatsko je dávný spojenec fašistického Německa, které pomohlo Chorvatsku pod patronací Adolfa Hitlera k nezávislosti již roku 1941 a pod vedením fašistických ustašovců bylo Německu spojencem.

Jak již to bývá, historie se opakuje. O samostatnost Chorvatska v nedávné minulosti tvrdě bojovali Němci, Rakušané i Italové.

Vliv Německa a jeho hlasovací právo v EU tak rapidně posílí.

Žádné komentáře:

Okomentovat