úterý 28. května 2013

EU rozjíždí ve Skotsku nevídaný experimet, kolaps rodiny

Každému dítěti ve Skotsku má být pod záminkou "zabránění zneužívání" přidělen "státní pečovatel". Počítá s tím nový Zákon o dětech a mládeži.

Státní policajt bude do rodiny pravidelně docházet a "formovat" rodiče i dítě. V případě, že se rodič stane nepodohlným, může být dítě odebráno. Prozatím nejsou specifikovány "skutky", kterými dojde k provinění, lze se však oprávněně obávat:
  • špatná strana ve volební urně,
  • neuposlechnutí nařízení Městské rady či nadřízeného orgánu,
  • špatné hladování v referendech EU,
  •  protesty proti špatným životním podmínkám,
  • apel na snížení cen energií,
  • nákupy u jiných než korporátních dodavatelů,
  • a podobné prohřešky....
Zákon zároveň počítá s tím, že "zločiným rodinám"  budou odebírány děti ihned po porodu a posílány na "převýchovu". Mám takový pocit, že tento experiment již provozoval fašistický doktáror Adolf Hitler, stejně tak jako fanatický komunista Nicolae Ceausescu.

Tato snaha o naprosté ovládnutí svobodně smýšlející voličské základy se následně stane vzorem pro celou EU. Již George Orwell v roce 1984 předpověděl, že děti, které prásknou své rodiče jako zrádce, budou oslavování jako hrdinové, státní pečovatel je jen správně ideologicky nasměruje.

Jsme tak svědky totálního rozpadu rodiny a její funkce, kdy stát bude prostřednictvím vydírání, vyhrožování a exekuování dětí nutit svobodné lidi - rodiče k totální poslušnosti.

Bravo soudruzi!

Žádné komentáře:

Okomentovat