pátek 31. května 2013

"Demokratická" EU zakáže některé politické strany

Evropský parlament a Rada navrhuje nařízení o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací.

Cílem nařízení je znemožnit ekonomické fungování politických stran, které nesouhlasí s politikou EU. Doslova je navrhováno neumožnění existence - finanční likvidace, pokuty, blokování příspěvků - stranám, které nejednají dle představ:
  • "Zejména je nezbytné, aby evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace uctívaly hodnoty, na nichž je založena Evropská unie, a které jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v Listině základních práv Evropské unie. "
  • Jestliže Evropský parlament shledá, že v souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická strana nebo evropská politická nadace nedodržela hodnoty, na kterých je Unie založena, nebo že byla pravomocně odsouzena za nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Unie dle definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) finančního nařízení, nebo že evropská politická strana nedodržela minimální pravidla vnitrostranické demokracie, jak to vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná evropská politická strana nebo evropská politická nadace vyškrtnuta z rejstříku, může pozbýt svého statusu v souladu s článkem 11, a jakékoli dosud platné rozhodnutí o financování z prostředků Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, může být staženo a jakákoli dosud platná dohoda o takovém financování ukončena a veškeré finanční prostředky Unie budou vráceny, včetně nevyužitých prostředků Unie z předchozích let. 
Lehlé uvedení do praxe zažil i opoziční politik Nigel Farage, který při uplatnění principu svobodného slova kritizoval předsedu Evropské rady. Odměnou mu byla nejvyšší možná pokuta.

Nezapomínejme, soudruzi nás obdařili svobodou projevu, abychom si mohli povídat o počasí.

Žádné komentáře:

Okomentovat