pátek 31. května 2013

Nechte se okrást, jinak vás zavřeme

Krajsý soud v Ostravě dnes vyměřil 10 letý trest muži, který bránil svůj majetek před státem protěžovanou lůzou.

Opravdu neuvěřitelné.

"Demokratická" EU zakáže některé politické strany

Evropský parlament a Rada navrhuje nařízení o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací.

Cílem nařízení je znemožnit ekonomické fungování politických stran, které nesouhlasí s politikou EU. Doslova je navrhováno neumožnění existence - finanční likvidace, pokuty, blokování příspěvků - stranám, které nejednají dle představ:
 • "Zejména je nezbytné, aby evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace uctívaly hodnoty, na nichž je založena Evropská unie, a které jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v Listině základních práv Evropské unie. "
 • Jestliže Evropský parlament shledá, že v souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická strana nebo evropská politická nadace nedodržela hodnoty, na kterých je Unie založena, nebo že byla pravomocně odsouzena za nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Unie dle definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) finančního nařízení, nebo že evropská politická strana nedodržela minimální pravidla vnitrostranické demokracie, jak to vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná evropská politická strana nebo evropská politická nadace vyškrtnuta z rejstříku, může pozbýt svého statusu v souladu s článkem 11, a jakékoli dosud platné rozhodnutí o financování z prostředků Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, může být staženo a jakákoli dosud platná dohoda o takovém financování ukončena a veškeré finanční prostředky Unie budou vráceny, včetně nevyužitých prostředků Unie z předchozích let. 
Lehlé uvedení do praxe zažil i opoziční politik Nigel Farage, který při uplatnění principu svobodného slova kritizoval předsedu Evropské rady. Odměnou mu byla nejvyšší možná pokuta.

Nezapomínejme, soudruzi nás obdařili svobodou projevu, abychom si mohli povídat o počasí.

Kdo opět naletí Fischerovi

Vávlav Fischer během zítřka rozjede v ČR nové podnikání v oblati cestovího ruchu, svoji cestovní agenturu.

Je až s podivem, kolik lidí mu skočilo na lep při jeho posledním počinu cestovní kanceláří Tomi Tour. Připomeňme si tedy jedo úspěšno kariéru:
 • německá Fischer Raisen, před bankrotem zachráněna prodejem,
 • CK Fischer, bankrot,
 • Fischer Air, neslpácela své závazky, bankrot,
 • CK Tomi Tour, bankrot,
 • nová cestovní agentura Václava Fischera, předpokládám tunel do dvou let.
Jsem opravdu zvědav, kolik lidí tomto "schopnému"  podnikateli opět naletí a na kdo bude pan Fischer zase házet své neúspěchy, jakého že to spiknutí se dočkáme tentokrát?

čtvrtek 30. května 2013

Česká ekonomika je na dně

Dle aktuální prognózy Eurostatu bude Česká republika v roce 2013 jediným státem v Evropě s vlastmí měnou, jeníž ekomonika neporoste.

Dále je konstatováno, že za posledních sedm čtvrtletí je ekonomika v recesi.

S ohledem na to, že máme konkurenceschopný průmysl, zdravé banky i nízkou úroveň zadlužení soukromého sektoru je to naprosto katasfrofální výsledek práce neschopných politiků.

Hlavní příčinu tohoto svavu spatřuje Švětové ekonomické fórum v korupci, přebujelé neschopné státní správě a nesmyslně vysokých daních.

Není proto divu, že se již čtyři léta neustále propadáme na žebříčku konkurenceschopnosti.

Bravo soudruzi!

středa 29. května 2013

Jsme 22 na světě, opravdu?

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) letos opět publikovala žebříček s nejlepšími místy pro žití a Česká republika se překvapivě umístila na 22. místě. Je tomu však opravdu tak, podívejme se blíže na metodiku, která o tomto umístění rozhodovala a kdo nám maže med kolem pusy.


Hodnoticí kriteria
Hodnotí se 11 kritérií, která se bodují na škále 1 do 10.

 1. Bydlení - 4,5 bodu, nebýt komoušů, co zde nastavěli mraky paneláků, dopadly bychom možná ještě hůře, hypotéky jsou nedostupné a kultura bydlení normálních občanů diskutabilní, ano střechu nad hlavou máme. Na žebříčku těžký podprůměr.
 2. Příjem - 1,6 bodu, za námi jsou pouze postkomunistické země, země latinské ameriky a blízkovýchodní země.Příjmy obyvatel jsou na 74% průměru, což je však vzhledem ke světovým cenám naprosto nedostatečné.
 3. Práce - 5,9 bodu, vzhledem k výši nezaměstnanosti je každá práce dobrá, o spokojenosti to včak rozhodně nevypovídá.
 4. Komunita - 6,4 bodu, co jiného nám zbývá, než se družit v hodpodách, ale i tak jsme 11 nejhorší.
 5. Vzdělání - 7,4 bodu, na střední školu se dostane kolem 80% populace. Pominu-li, že takováto míra převzdělání je naprosto zbytečná a na řemeslné profese "nejsou lidi", protěžování školství má i logické vysvětlení a zainteresovaní budou ze svých pozic neradi ustupovat.
 6. Prostředí - 7,7 bodu, ano Česko je krásné, jediná slušná známka v hodnocení, do lepší poloviny nás však stejně neposunula.
 7. Občanská angažovanost - 4,2 bodu, desátá pozice od konce, vůbec nejhorší výdsledek.
 8. Zdraví - 5,5 bodu, jedenáctá pozice od konce, dokonce i zlá USA bez zdravotních jistot získala 8,4 bodu. Kam směřuje naše zdravotnictví je více než jisté.
 9. Životní spokojenost - 5,3 bodu, hůře než my jsou na tom pouze země, které prošly v nedávné době řízenými bankroty a ty, které to v nebližší době čeká, Spokojeno je prý přes 75% obyvatel, při debatě v hospodě to tak nevypadá, ale na veřejnosti mají lidé strach mluvit pravdu, poslání potomků na převýchovu je silný argument politické moci k vynucení poslušnosti.
 10. Bezpečnost - 8,9 bodu, velmi slušné bodové hodnocení, ikdyž pozice v polovině starovního pole svědčí o tom, že jinde je bezpečněji. Síť práskačů a agentů ještě z dob komunismu funguje i nadále bezchybně a mocipáni se nemají čeho obávat. Horší je to s obyčejnými lidmi na procházce či na nákupu.
 11. Vyváženost pracovního života - velmi pěkných 7,2 bodu, umístění opět v nejhorší třetině, jinde je prostě lépe.
Závěrem
Pro objektivní posouzení "skvělého" 22 místa se sluší připomenout, na což hlavní zpravodajské zdroje jaksi pozapoměli upozornit, že členy OECD je 34 zemí, a proto byly chodnoceny pouze tyto.

Nejseme tedy 22 na světě, ale 22 ze 34, což osobně považuji za naprostou katastrofu a důvod k odvolání všech aktivních soudruhů politiků na všech rozhodovacích úrovních.

úterý 28. května 2013

EU rozjíždí ve Skotsku nevídaný experimet, kolaps rodiny

Každému dítěti ve Skotsku má být pod záminkou "zabránění zneužívání" přidělen "státní pečovatel". Počítá s tím nový Zákon o dětech a mládeži.

Státní policajt bude do rodiny pravidelně docházet a "formovat" rodiče i dítě. V případě, že se rodič stane nepodohlným, může být dítě odebráno. Prozatím nejsou specifikovány "skutky", kterými dojde k provinění, lze se však oprávněně obávat:
 • špatná strana ve volební urně,
 • neuposlechnutí nařízení Městské rady či nadřízeného orgánu,
 • špatné hladování v referendech EU,
 •  protesty proti špatným životním podmínkám,
 • apel na snížení cen energií,
 • nákupy u jiných než korporátních dodavatelů,
 • a podobné prohřešky....
Zákon zároveň počítá s tím, že "zločiným rodinám"  budou odebírány děti ihned po porodu a posílány na "převýchovu". Mám takový pocit, že tento experiment již provozoval fašistický doktáror Adolf Hitler, stejně tak jako fanatický komunista Nicolae Ceausescu.

Tato snaha o naprosté ovládnutí svobodně smýšlející voličské základy se následně stane vzorem pro celou EU. Již George Orwell v roce 1984 předpověděl, že děti, které prásknou své rodiče jako zrádce, budou oslavování jako hrdinové, státní pečovatel je jen správně ideologicky nasměruje.

Jsme tak svědky totálního rozpadu rodiny a její funkce, kdy stát bude prostřednictvím vydírání, vyhrožování a exekuování dětí nutit svobodné lidi - rodiče k totální poslušnosti.

Bravo soudruzi!

Cigánská lůza beztrestně mlátí lidi

V Dochcově na Teplicku zmátila cigánská lůza ve značné přesile, jinak to ani neumí, procházející manželský pár.

Policejní stanice, která je ihned za rohem, dělala několik desítek minut mrtvého brouka, nikdo neotevřel a žádný z policistů manželům nepomohl, přestože se zoufale dožadovali pomoci.

Odvrátit útok se podařilo až kolemjdoucímu muži, který jako již valná většina národa pochopil, že k dobytku je potřeba se jako k dobytku i chovat. Manželé mu pravděpodobně vděčí za život.

Státem chráněná a protěžovaná chamraď je za brutální útok vyšetřována na svobodě. Rasový podtext je již dopředu vyloučen, jelikož při napadení slušných občanů cigánem je na vině vždy slušný občan.

Trestní stíhání policistů za neposkytnutí pomoci je pravděpodobně také vyloučeno, jelikož vzdělání a kvalifikace městských šašků-strážníků se zaměřuje výhradně na buzeraci občanů a nasazování botiček.

Přeji soudruhům policitům, aby sami měli podobný odpad za sousedy, třeba budou mít štěstí a neumlátí je k smrti.

Zákony jen pro Evropany

Při fotbalovém zápase mezi Plzní a Neapolí využila policie diskriminačního paragrafu Přestupkového zákona, ve kterém se praví:

„Na základě novely přestupkového zákona č. 200/1990 sb. Platné od 01.10.2012 dle § 47/1 písm. g) se přestupku dopouští ten, kdo jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím, nebo znemožňujícím jeho identifikaci. Sankce za tento přestupek může být ve správním řízení až 10.000 Kč.“ 

Tento zákon jasně staví do pozice gaunerů a zločinců každého slušného člověka včetně mě, když kolem fotbalového stadionu chodívám domů z práce zachumlán do teplé šály v nehostinném počasí.

Tento zákon zároveň neplatí pro přistěhovalecké menšiny, jinž maskování podobné tomu fotbalových fanoušku nařizuje víra, jelikož by to bylo diskriminační.


Jako každý normální občan souhlasím s tím, aby byli fotbaloví výtržníci tvrdě trestání, ale trestem není diskriminační paragraf, nýbrž vězení i třeba na pár dní a to za strany výtržníků placené, zákazy vstupů na stadiony, zamezení organizovaných zájezdů hostitelskými kluby, atd.

Zákon umožňuje strážcům pořádku omezovat svobodu občanů a to na úkor menšiny výtržníků, se kterými si nikdo neví rady, či vědět rady nechce.

Zrovna tak nechápu, jak může na zápasech asistovat policie placená z peněz daňových poplatníků, při akci, které se účastní minimální procento populace. Chtějí-li fotbalové kluby inkasovat tučné vstupné, peníze z reklamy, televizních práv a prodeje propagačních klubových předmětů, mají si bezpečnost zajistit sami, nebo snad při prodeji párku v rohlíku na Matějské pouti dostanu také ochranu těžkooděnců, desítek policistů, asistenci policejního vrtulníku a doprovod mých zákazníků na nádraží?

Soudruzi z ministerstva vnitra se rozhodli, že nežli hledat účinné cesty jak chuliganství zabránit, budou raději ještě více persekuovat slušné občany. Napříště tedy pozor, koná-li se ve vašem městě například organizovaný turnaj v kuličkách, raději choďte i v zimě do půl těla nazí, protože sankce budou razantně přitvrzovat.

S přihlédnutím k průměrné fotbalové návštěvnosti naší populace 0,54%, ze které si hrdě raudies říkají asi 3%, se pak v naší zemi přijal zákon, kvůli 0,016% gaunerů.

Toto nepatrné procento si bude své tváře zahalovat i nadále, takže vymahatelnost zákona je opět na nule.

Podobně nesmyslné zákony platí v celé Evropě. Chuligánů a muslimů se však netýkají, logicky jsou tedy namíženy proti většinové popolaci Evropy, riziko dalšího jara, tentokrát evropského se rapidně zvyšuje a přitvrzující represe jsou tedy na místě.

Výborně soudruzi!

středa 22. května 2013

Obvodní lékař - nedostupný či v utajení

Hledám ordinační hodinky svého lékaře, ale nikde na internetu je nemohu naléz. Telefonní číslo do ordinace již neplatí a o mobilu na svého doktora si mohu nechat nej zdát. Bohužel jít k lékaři jen tak naslepo se mi nechce, ordinační doba je většinou 4 hodinky denně pondělí - čtvrtek, v pátek se onemocnět nedoporučuje.

Proč se obvodní lékaři chovají tímto způsobem? Nepotřebují reklamu? Nepotřebují pacienty? Nechtějí déle pracovat? Či nemají potřebu pracovat? Odpověď je nasnadě, asi nepotřebují, mají hromahu peněz i bez práce, což je vidět i na státním účtu zdravotního pojištění, ale zkusme toto tvrzení skutečně ověřit, třeba jsou to chudáci co nemají na chleba.

Kapitulační platba
Každý lékař účtuje pojišťovně tzv. kapitulační platbu. Je to platba vztahující se na jméno pacienta, kterého má vedeného v kartotéce, přestože nebudete celý rok nemocní, váš obvoďák si přijde na své a bez práce.

V letošním roce dosahuje kapitulační platba průměrně 48,50 Kč/měsíc/osoba v kartotéce. Za rok tedy lékař účtuje pojišťovně za jednoho pacienta 582 Kč a to ho ani neviděl.

Dle statistiky VZP má praktický lékař v kartotéce průměrně 1 200 karet, což představuje naprosto bezpracný měsíční příjem ve výši 58 200 Kč, ročně si tedy lékař připíše naprosto bez práce na svůj účet pouhých a zanedbatelných 698 400 Kč.

Toto však není zdaleka vše. Platba 48,50 Kč/měsíc/osoba v kartotéce se vztahuje na pacienty ve věku 15 - 19 let. Kapitulační platba za pacienta v jakémkoli jiném věku je ještě násobena indexem, který se začíná rapidně zvyšovat od věku nad 50 let:
 • 50 - 54 let, index 1,35, platba 65,47 Kč/měsíc/osoba v kartotéce,
 • 55 - 59 let, index 1,45, platba 70,32 Kč/měsíc/osoba v kartotéce,
 • 60 - 64 let, index 1,50, platba 72,75 Kč/měsíc/osoba v kartotéce,
 • 65 - 69 let, index 1,70, platba 82,45 Kč/měsíc/osoba v kartotéce,
 • 70 - 74 let, index 2,00, platba 97 Kč/měsíc/osoba v kartotéce,
 • 75 - 79 let, index 2,40, platba 116,40 Kč/měsíc/osoba v kartotéce,
 • 80 - 84 let, index 2,90, platba 140,65 Kč/měsíc/osoba v kartotéce,
 • 85 a více let, index 3,40, platba 164,90 Kč/měsíc/osoba v kartotéce.
Teď již alespoň víte, proč má mírně agresivní důchodce u lékaže vždy přednost, ze svých daní si totiž platíte lékaře, který na něj bere i třikrát více než na plnoplátce.

Vezmeme-li v úvahu demografické složení obyvatelstva ČR, nebál bych se použít průměrný koeficient indexu 1,5 a to se držím při zemi, což představuje roční přijmy 1 047 600 Kč (698 400 Kč x 1,5).

Slušná rozkrádačka, soudruzi doktoři!

Platby za výkony
Úhradová vyhláška za lékařské výkony je opravdový labyrint, proč tomu tak je máme asi přímo před nosem, pacient nemá vědět nic, asi by totiž vyžadoval jiné služby, kdyby jen tušil, jaké nehorázné částky jsou vypláceny za zcela obyčejná vyšetření.

Aby nebyl výpočet chybný, použijeme ten zcela určitě správný. Vyžádal jsem si od své pojišťovny seznam úhrad a  pochybuji, že lékař by se okrad či pojišťovna zaplatila více, beru tedy dokument jako férový. Bohudík nebývám často nemocný a poslední údaj je z 11/2010, kdy bylo mé chřipkové onemocnění vykázáno jako "OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM" za cenu 473 Kč.

Vezmu-li v úvahu svou zkušenos i zkušenosti svých přátel, je v čekárně neustále plno, přičemž lékař ošetří cca 3 pacienty za hodinu, pekelné tempo, což je 12 pacientů za den (4 hodinová prac doba), 192 za měsíc (4 denní pracovní týden), stranou ponechávám chřipkové epidemie, kdy se počty násobně zvyšují.

Při použití reprezentativní částky 473 Kč x 192 pacientů je měsíční úhrada od pojišťovny 90 816 Kč, roční příjem pak 1 089 792 Kč. Pokud by čistě náhodou lékař pracoval stejně jako normální občan, tj. 5 dní v týdnu 8 hodine denně, pak by se jeho příjem vyšplhal na neuvěřitelných 227 040 Kč mčsíčně, tj. 2 724 480 Kč ročně.


Celkový příjem praktického lékaře
Vezme-li v úvahu pouze zkrácené pracovní doby (1 089 792 Kč) a průměrnou kapitulační platbu (1 047 600 Kč), pak roční příjem obvodního lékaře pouze od zdravotní pojišťovny představuje částku 2 137 392 Kč.


Zodpovězme si tedy otázku z úvodu. Mohou si lékaři dovolit chovat se v tržním prostředí tak, jak se chovají, protože i tak jsou jejich příjmy neuvěřitelně nadhodnocené, tudíž nemají potřebu více pracovat a nabízet své služby dostupněji? Odpověď je jednoznačně ANO.

Závěrem

Ať je pan MUDr. Rath zloděj sebevětší, snažil se v úhradách pojišťoven udělat pořádek a pokud by ČSSD znovu vyhrála volby a vypadá to, že se tak stane a on se opět stal ministrem zdravotnictví, měli by lékaři velký problém. Mám pocit, že pan doktor určině nesedí za korupci, které se nepochybně dopustil, ale na základě nátlaku některé silné zájmově - lobistické skupiny, které to je si domyslete sami.

Až bude váš soudruh doktor příště zase stávkovat, nakopejte ho do zadní části těla.

úterý 21. května 2013

Na slovensku mají místo policistů prasata

Muž převážející svoji ženu do porodnice byl pokutován slovenskými policisty za rychlou jízdu.

Ano, měřme každému stejným metrem, pokutu zaslouží, jel fakt rychle, ale zdržovat celý proces pokutování dvacet minut a odmítnout řidiči doprovod do nemocnice ve stavu, kdy žena již měla velmi silné kontrace je totální hulvátství a ohrožení na životě matky i dítěte. Je vidět, že bezmozky u policie není lehké vymítit a psychotesty nejsou schopny odhalit neohrožené Jamese Bony v uniformách.

Pokud má soudruh nadřízený aspoň jednu kouli, měl by je na hodinu vyrazit a osobně podat trestní oznámení na své bývalé podřízené, neposkytnutí pomoci za 3 roky nepodmíněně snad i ostatní šašky v uniformách naučí chování.

Brusel vyžaduje absolutní dohled na financemi všech

Nejnovější studie ukázala, že 58 milionů občanů Evropské unie se obejde bez bankovního účtu a to se soudruhům z EU značně nelíbí.

Absolutní kontrola nad všemi poddanými a totální znalost jejich finanční situace je klíčem k dalšímu teroru obyvatelstva EU.

Zavedení 100% daně, okrádání obyvatelstva prostřednictvím korporací (plyn, voda) a znárodňování soukromého majetku.

Bravo finančníci, lobování vám opravdu jde, bravo bruselští soudruzi, jste opravdu osli!

pondělí 20. května 2013

Studenti nabádají, snižte si životní úroveň na úkor buzny

Prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat pana Putnu profesorem, údajně kvůli hanlivému transparentu "Katolické buzny zdraví Bátoru".

V reakci na toto odmítnutí vyzvali studenti budoucí pany profesory k tomu, aby profesůru odmítli. Studenti, kteří za svá studia neplatí, na školách je většinou vydržují tvrdě pracující rodiče a většinu roku se flákají, vzkázali budoucím profesorům:

snižte si životní úrověň, nechte rodinu v chudobě, nesplácajte hypotéku a poštvěte na sebe exekutora, hlavně že "katolická buzna" prosadí své.

Milí studenti, je mi opravdu těžko, když si představím, že vy máte jednout táhnout tento stát a také se postarat o své starší spoluobčany, mám za to, že spořit si na důchod bychom měli co nejdříve. Dobře totiž umíte poučovat, chlastat, vést promiskuitní život a vydítar rodiče o peníze na drahá studia, ale ekonomická prosperita je vám asi cizí.

Milí studenti, pan prezident pouze využil svého práva, stejně jako vy si užíváte luxusní život na cizí účet, což však není vašim právem, ale pouhou vychytralostí.

Jakmile budete za svá studia platit, brát si studentské půjčky a studovat pětiletý obor pět let, nikoli devět, pak si rád počkám na to, jak odmítáte profesůry.

Zpět do reality, soudruzi studenti!
Soudruzi vzbírají i více než 100% daň

Zdá se to neuvěřitelné, ale soudruh Holland zavedl po svém zvolení do prezidentského úřadu speciální daň, v takové výši, že někteří francouzi zaplatili na dani více než za rok vydělali, celá řada domácností měla daň 100% a několik desítek tisíc rodin zaplatilo daně ve výši 75%.

Po takovýchto číslech nemám na nějaký další komentář ani sílu, snad jen volte socialisty, ti nám to osladí!


Odstranění nepotřebného šrotu

Dnes proběhne soud s panem Jaromírem Šebestou, který v sebeobraně a při obraně svého majetku zranil zlodějet tak nešťastně, že ten těmto zraněním podlehl a zemřel.

Obžalovanému "vrahovi" hrozí 16 let vězení, více než za úkladnou vraždu, pachatelem byl totiž cigán, což je v tomto státě tvor chráněný, který si může dovolit cokoli.

Dle sdělení světků, ostatních příživnických cigánů na loupeživém výletě, nešli ktást, ale pouze chtěli přemístit nepotřebný kovový šrot. Přemisťovat jej šli na soukromý pozemek, přes plot a o nepotřebnosti věcí, které chtěli přemístit, rozhodovali sami.

Prozatím není verdikt soudu znám, ale doufám a věřím, že soud dá zlodějům jasně najevo, že vlezou-li na cizí pozemek krást, mohou také přít o život. V opačném případě se totiž můžeme dočkat toho, že nám začnou nepřizpůsobivá individua přemisťovat naše nepotřebná auta, peněženky, šperky či jiné movité věci a to vše s posvědcením státu, jenž rozhodl trestat pouze poškozené.

Děkujeme soudruzi!

čtvrtek 16. května 2013

Zemřel soudruh Valtr Komárek

Dnes zemřel ve věku 82 let pan Valtr Komárek, významá osoba Sametové revoluce, člen Občanského fóra a vicepremiér první postkomunistické vlády.

Dříve nežli "vyvážené" večerní veřejnoprávní zprávravodajství přinese "demagogickou masáž" o jednom z nejvýznamějších českých polistopadových politiků plnou "demokratických polopravd", podívejme se blíže, kdo vlastně predátor Komárek byl:
 • pocházel z židovské rodiny,
 • člen KSČ,
 • studoval ekonomii v Moskvě,
 • působil ve Státní plánovací komisi, jednom z nejmocnějších orgánů za komunismu,
 • na Kubě pracoval jako poradce vraha Che Guevary,
 • pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV,
 • vedl Prognostický ústav, jeden z vrcholných institutů komunistů, kde si vychoval pro budoucnost své loutky Václava Klause, Miloše Zemana či Vladimíra Dlouhého,
 • po revoluci předvedl jedno z nejelegantnějších převlékaní kabátů - významá osoba Sametové revoluce, člen Občanského fóra a vicepremiér první postkomunistické vlád.
O mrtvých jen dobře, odpočívejte v pokoji soudruhu Komárku, pokud je vaše duše vůbec klidu schopna.

středa 15. května 2013

Korporace plánují vlastnit všechnu světovou vodu

Máte-li pocit, že za vodné a stočné již platíte dost a nemáte zájem být zataženi do plánovaného vodárenského megapodvodu. Můžete využívat vlastní studnu, či jiné zdroje nezávadné povrchové vody, má to však háček, tato poslední šance jak se vyhnout okrádání ze strany korporací, zdá se, je pouze dočasná.

Korporace navrhují, aby s veškerou vodou na planetě bylo nakládáno jako s komoditou, to znamená, že kdo nezaplatí, bude trpět žízní. Vycházejí se zvácené logiky, že voda není svobodným statkem patřícím k základním lidským právům, ale prostředkem jejich kšeftu. Jakým způsobem bodou "vydírány" volně rostoucí rostliny a zvířata v přírodě se v materiálech nehovoří.

V souvislosti s tímto bezprecedentním tvrzením si dovolím připomenout, že nezbytný pro život je kromě vody také vzduch, zdá se tedy, že některé scény ze scifi filmů jsou blíže než si myslíme.

Máte pocit, že jsem se pomátl? Pak vězte, že s tímto "geniálním" nápadem přišel předseda správní rady a bývalý ředitel korporace, které je známa jako:
 • zaměstnavatel dětských otroků v Africe,
 • propagátor geneticky modifikovaných potravin, jenž jsou údajně zdravé a bezpečné,
 • devastátor přirozeného přírodního prostředí díky neomezené a bezohledné těžbě přírodních zdrojů,
 • provozovatel praktik, které odsuzuje i Světová zdravotnická organizace a to především ty, jenž se dotýkají novorozenců a s tím spojenými metodami v porodnicích,
 • největší portavinářský koncern na světě,
 • organizace zaměstnávající stovky "internetových vojáků", kteří vylepšují její obraz a mínění u veřejnosti.
Máte pocit, že je to nechutné, že výrobky této korporace nekupujete, nebudete kupovat a nebudete ji nadále podporovat. Pak budete jistě překvapeni, koho jste vlastně dotovali a co vše si budete muset napříště odpustit ze svého jídelníčku:
 • Sladkosti,
  • Lentilky,
  • Bonpari,
  • Margot,
  • Kaštany,
  • Hašlerky,
  • Studentská pečeť,
  • JoJo gumítci,
  • Deli,
  • Orion čokolády,
  • Kit Kat,
 • Instatní jídla a dochuzovadla,
  • Maggi,
 • Cereálie,
  • Nesquik,
  • Fitness,
  • Cini-Minis,
 • Kojenecká výživa a příkrny,
 • Krmivo,
  • Purina,
  • Friskies,
  • Gourmet,
 • Nápoje,
  • Nescafe,
  • Caro,
  • Granko,
  • balené vody a nápoje,
 • Zmrzlina,
  • Mövenpick.
Doufám, že tato malá nápověda stačila. Správně, tím kdo chce vlastni všechnu světovou vodu, prodávat ji a její zneužití (tj. užití zdarma) kriminalizovat je pan Peter Brabeck-Letmathe předseda správní rady společnosti Nestlé.


Jste-li snad přece jen na pochybách, nebuďte, realita je krutá. Nedávné povinné nahlašování studní zcela jistě nesloužilo soudruhům ve vedoucích pozicích k prohlubování jejich znalostí o vodohospodářství, ale spíše půjde o budoucí záměr naplnit státní kasu novou daní, případě si zajistit výhodnou vyjednávací - rozkrádací - tunelovací pozici při prodeji zdrojů pitné vody korporacím.

Maggi - chytré nápady :(

pondělí 13. května 2013

Cameron ztrácí trumfy

David Cameron, vědom si průšvihu jménem Evropská unie a své upadající popularity, se před časem vytasil s novým předvolebním trhákem. Pokud jej lidé v roce 2015 opět zvolí, slíbil vyjednat lepší podmínky pro Velkou Briánii, váhu země v EU. To budou mít Němci a Francouzi radost :).

Pomineme-li, že tuto snahu může uskutečnit okamžitě a ne ji podmiňovat svým osobním prospěchem, má Cameron další velký problém.

Více než dvacítka zákonodárců požaduje okamžité vystoupení Velké Británie z EU, podává tento návrh oficiálně a celá řada vlivných osobností se již dala slyšet, že pro návrh zvedne ruku okamžitě.

Velký problém pak bude mít nejen Cameron, ale i celá EU.

Přejeme odvážným šťastnou ruku při hlasování!

čtvrtek 9. května 2013

Nezaměstnanost v Řecku i nadále roste

Řecký statistický úřad ELSAT zveřejnil nová data nezaměstanosti, která je aktuálně na 27%.Myslím, že není co dodávat.

Děkujeme všem soudruhům z EU a to i za nezaměstnané obyvatele Řecka.

úterý 7. května 2013

Za kvalitu a značku ručíme


Souběžně s bangladéšskou tragedií v textilce, při níž zahynulo na 600 dělníků, vyplavali na povrch i jiné skutečnosti.

Globální "značkové" korporace, které nás v drahých reklamních kampaních přesvědčují o kvalitě a výjmečnosti svých produktů, šijí ve stejné továrně jako řetězec Primark, totální low cost, ve kterém se dá tričko pořídit za 50 Kč.

Naproti tomu značka Benetton prodává tričko ze stejné továrny, ze stejné látky, vyrobené stejným dělnikem, na stejných strojích a ve stejných podmínkách za "pouhých" 1 590 Kč.

Předpokládáme-li, že Primark musí mít na onom tričku minimálně 100% marži, lze odvodit náklad na cca 25 Kč/kus. Za tohoto předpokladu asi budu muset přehodnotit svůj postuj k energetickým a jiným zlodějům, jelikož neodolatelné zboží made by Benetton je zatíženo opravdu stylovým ziskem 6 360%.

Nedělám si rozhodně iluze o jiných značkových výrobcích, ostatní na tom nebudou o moc hůře, osobně si ale tričko příště koupím na tržnici, banglabéšský dělník o práci nepřijde a já ušetřím.

Naprostou ironií osudu pak zůstává, že firma, která má ve své "barevné marketingové kampani -United Colors of Benetton" zastoupenu celou řadu etnických skupin, mnohdy současně na jediném plakátu a vydává se za multikultirní společnost, nechávává svůj textil šít "barevné" dělníky (omlouvám se všem bangladéšským pracujícím), v zájmu maximalizace zisku pro bílé majitele, tomu říkám United Colors.

pondělí 6. května 2013

Tupá ozbrojená síla placená korporacemi útočí na lidi

V supermarketu Albert v Plzni byl jeden ze zákazníků střelen členem korporátní ochranky plynovou pistolí přímo do obličeje a to z bezprostřední blízkosti.

Obchodní korporace a řetězce tak pravděpodobně nastolují novou éru nákupů. Místo prodeje naprostého shitu, který nemá s potravinami nic společného, budou napříště nepohodlní zákazníci obchodů stříleni do obličejů, paralizováni elektrickými obušky či neoprávněně zadržováni v privátnách celách.

Aby korporace vyvázli s podobných incidentů neposkvrněné, najímají si na tuto práci "detektivy" a "černé šerify", zaměstnance privátních bezpečnostních složek, kteří musejí vyhovovat základnímu profilu - kvalifikaci - nechat si nakukat, že jsou členy policie a mohou si dovolit všechno. Pokud toto ulovená ovečka sežere, je vhodným kandidátem na "detektivní" činnost.

Neobhajuji napadeného spoluobčana, možná opravdu kradl a to se rozhodně nemá .... ale .... člen ochranky pozapoměl na některé důležité skutečnosti:
 • je obyčejný občan jako každý jiný a nenáleží jemu žádné speciální pravomoce (výplach mozku zafungoval - jsem přece policajt),
 • pokud půjde do tuhého, korporace ho potopí, ten kdo půjde sedět bude on (výplach mozku zafungoval - korporace se o mě postará).
Občane "detektive", korporace se nepostará a odskáčete to Vy a nechtěl bych být ve vaší kůži:
 • úmyslné ublížení na zdraví,
 • omezování osobní svobody,
 • vydírání,
 • vyhrožování.
Napadený se pouze bránil. Opravdu netuším, zda jsou soudy již korporacemi tak zkorumpované, aby napadaného občana, jak navrhuje korporace, odsoudili za údajné ublížení na zdraví. Občan vědom si mentální vyzrálosti "detektiva" řešil své napadení a omezování základních práv a svobod maximálně přiměřeně a to tím, že v sebeobraně nakopal ozbrojeného agresora do zadku. 

Dospupné zdroje zatím nehovoří o tom, zdase jednalo pouze o nepohodlného zákazníka, který byl na pokyn vedení eliminován, či zda to byl zloděj. Faktem však zůstává, že k zabezpečení pořádku slouží policie a ne soukromé armády korporací, které zlikvidují kohokoli na požádání a pro výstrahu ostatním nejlépe střelbou v obchodě plném lidí.

P.S.
Ještě máte chuť si stěžovat na plesnivá rajčata :(