úterý 19. března 2013

Evropská unie započala s konfiskací soukromého majetku

Měl by-li snad čtenář pocit, že řízené ožebračování obyvatelstva EU, řízené bruselskými soudruhy, již nemůže nabýt větších rozměrů, mýlí se.

Regulované (rozuměj předražené) ceny energií a základních potravin (viz. cukr) jsou polobohům z EU málo, a proto nastartovali další fázi ekonomické okupace cizích území.

Zdá se, že diktování politiky Řecku byla pouze jakási úvodní zkouška toho, co všechno jsou zotročené národy ochotny podstoupit. Aktuálně se rýsuje nová, naprosto bezprecedentní situace. Soudruzi z EU nařídili politikům na Kypru zmrazit na bankovních účtech peníze soukromých vkladatelů a nařídili je jednorázově zdanit (v průměru 10%). Tento krok se v rovná naprosto neskrývané konfiskaci soukromého majetku občanů a firem cizího svrchvaného státu.

Dovolil bych si bruselským úředníkům připomenout, že bankovní vklady do 100 000 Eur jsou ze 100% pojištěny a konfiskací majetku soudruzi porušujete své vlastní nařízení.

Soudruzi, brzděte!

UPDATE:
Kyperský parlament odmítl splnit podmínky okupantů na konfiskaci soukromého majetku občanů. Chválím poslance, že se zastali svých občanů, u nás by se to nestalo, zároveň však čekají Kypr těžké časy v podobě  tvrdých hospodářských a politických sankcí ze strany soudruhů z EU, které pravděpodobně přijdou velmi rychle, dá se očekávat obdobný scénář jako na Islandu, kdy si tamní občané v referendu nepřáli přistoupit k EU.

Žádné komentáře:

Okomentovat